Đặc Sản tiêu biểuXem tất cả

Bình Thuận

Mực Một Nắng

175.000

Cá Chế Biến

Cá kho làng Vũ Đại

280.000

Cua Chế Biến

Nem Cua Bể

130.000

Bình Thuận

Mực Một Nắng

175.000

Cá Chế Biến

Cá kho làng Vũ Đại

280.000

Cua Chế Biến

Nem Cua Bể

130.000

Đặc Sản Gia PhúcXem tất cả

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Đùi Gà Tây Xông Khói

Liên hệ
Hết hàng

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Chả Tôm Tích (BỀ BỀ)

160.000

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cá Chét 1 Nắng

195.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Giò Bê Nghệ An

140.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Khô Heo Gia Phúc

125.000

Cua Chế Biến

Nem Cua Bể

130.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Mực Trứng

240.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Chả Mực Gia Phúc

199.500

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Chả Ốc

150.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Nem Mực

150.000

Bình Thuận

Mực Một Nắng

175.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Giò Dăm Bông

125.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Kho Quẹt

60.000

Cá Chế Biến

Ruốc Tép Gia Phúc

100.000

Cá Chế Biến

Cá kho làng Vũ Đại

280.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Ốc Bươu Nhồi Thịt

90.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Khô Gà Lá Chanh

110.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Nem Tôm

100.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Nem Tôm Tích

150.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Mực Trứng Đặc Biệt 

260.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Chả Hải Sản

160.000

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cá Đù Filê Không Đầu

90.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Thịt Tôm Tích ( Bề Bề )

170.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Thịt Càng Ghẹ

150.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Ruốc Mực

120.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Thịt Chưng Mắm Tép

100.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Ruốc Nấm Hương Chay

75.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Nem chua Nhân Phô-mai

80.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Thịt Ghẹ Bóc Sẵn

84.000
MỚI

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Ruốc Nấm Hương Chay

75.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Chả Ốc

150.000

Cua Chế Biến

Nem Cua Bể

130.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Nem Mực

150.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Ruốc Mực

120.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Nem Tôm Tích

150.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Chả Mực Gia Phúc

199.500

Cá Chế Biến

Cá kho làng Vũ Đại

280.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Thịt Tôm Tích ( Bề Bề )

170.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Thịt Chưng Mắm Tép

100.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Mực Trứng

240.000

Bình Thuận

Mực Một Nắng

175.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Chả Hải Sản

160.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Thịt Càng Ghẹ

150.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Nem Tôm

100.000

Cá Chế Biến

Ruốc Tép Gia Phúc

100.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Kho Quẹt

60.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Ốc Bươu Nhồi Thịt

90.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Giò Dăm Bông

125.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Đùi Gà Tây Xông Khói

Liên hệ

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Chả Tôm Tích (BỀ BỀ)

160.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Mực Trứng Đặc Biệt 

260.000
MỚI

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cá Đù Filê Không Đầu

90.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Khô Gà Lá Chanh

110.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Nem chua Nhân Phô-mai

80.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Khô Heo Gia Phúc

125.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Giò Bê Nghệ An

140.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Thịt Ghẹ Bóc Sẵn

84.000

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cá Chét 1 Nắng

195.000
Hết hàng