Sản phẩm thường muaXem tất cả

19 %
OFF
Save 50.000 VNĐ
4 %
OFF
Save 10.000 VNĐ
250.000 VNĐ 240.000 VNĐ/500g
160.000 VNĐ/hộp/10 cuốn
27 %
OFF
Save 40.000 VNĐ
150.000 VNĐ 110.000 VNĐ/500g
6 %
OFF
Save 10.000 VNĐ
180.000 VNĐ 170.000 VNĐ/500g
19 %
OFF
Save 50.000 VNĐ
4 %
OFF
Save 10.000 VNĐ
160.000 VNĐ/hộp/10 cuốn
27 %
OFF
Save 40.000 VNĐ
150.000 VNĐ 110.000 VNĐ/500g
6 %
OFF
Save 10.000 VNĐ
180.000 VNĐ 170.000 VNĐ/500g
7 %
OFF
Save 30.000 VNĐ
450.000 VNĐ 420.000 VNĐ/kg

Đặc sản Chả mực Hạ LongXem tất cả

12 %
OFF
Save 40.000 VNĐ
19 %
OFF
Save 50.000 VNĐ
4 %
OFF
Save 10.000 VNĐ
19 %
OFF
Save 50.000 VNĐ
260.000 VNĐ 210.000 VNĐ/500g
27 %
OFF
Save 40.000 VNĐ
150.000 VNĐ 110.000 VNĐ/500g
160.000 VNĐ/hộp/10 cuốn
12 %
OFF
Save 40.000 VNĐ
340.000 VNĐ 300.000 VNĐ/hộp/500g
19 %
OFF
Save 50.000 VNĐ
4 %
OFF
Save 10.000 VNĐ
250.000 VNĐ 240.000 VNĐ/500g
19 %
OFF
Save 50.000 VNĐ
260.000 VNĐ 210.000 VNĐ/500g

Sản phẩm khácXem tất cả

41 %
OFF
Save 75.000 VNĐ
185.000 VNĐ 110.000 VNĐ/túi/540g
5 %
OFF
Save 5.000 VNĐ
6 %
OFF
Save 10.000 VNĐ
180.000 VNĐ 170.000 VNĐ/500g
4 %
OFF
Save 10.000 VNĐ
7 %
OFF
Save 30.000 VNĐ
450.000 VNĐ 420.000 VNĐ/kg
4 %
OFF
Save 10.000 VNĐ
260.000 VNĐ 250.000 VNĐ/500g
12 %
OFF
Save 15.000 VNĐ
125.000 VNĐ 110.000 VNĐ/500g
160.000 VNĐ/hộp/10 cuốn
41 %
OFF
Save 75.000 VNĐ
185.000 VNĐ 110.000 VNĐ/túi/540g
5 %
OFF
Save 5.000 VNĐ
6 %
OFF
Save 10.000 VNĐ
180.000 VNĐ 170.000 VNĐ/500g
4 %
OFF
Save 10.000 VNĐ
7 %
OFF
Save 30.000 VNĐ
450.000 VNĐ 420.000 VNĐ/kg
4 %
OFF
Save 10.000 VNĐ
260.000 VNĐ 250.000 VNĐ/500g
12 %
OFF
Save 15.000 VNĐ
125.000 VNĐ 110.000 VNĐ/500g
160.000 VNĐ/hộp/10 cuốn