ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Nem Tôm Tích

150.000

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cá Đù Filê Không Đầu

90.000

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cá Chét 1 Nắng

195.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Nem Tôm

100.000