ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Giò Dăm Bông

125.000

ĐẶC SẢN MIỀN BẮC

Nem Chua Thanh Châm

Liên hệ
MỚI

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Chả Mực Gia Phúc

190.000

Cua Chế Biến

Nem Cua Bể

130.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Chả Ốc

150.000

Cá Chế Biến

Cá kho làng Vũ Đại

280.000