ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Chả Hải Sản

160.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Đùi Gà Tây Xông Khói

Liên hệ

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Giò Dăm Bông

125.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Nem chua Nhân Phô-mai

80.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Nem Tôm Tích

150.000
MỚI

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Chả Mực Gia Phúc

199.500

Cua Chế Biến

Nem Cua Bể

130.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Chả Tôm Tích (BỀ BỀ)

160.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Chả Ốc

150.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Mực Trứng

240.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Mực Trứng Đặc Biệt 

260.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Giò Bê Nghệ An

140.000

Cá Chế Biến

Cá kho làng Vũ Đại

280.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Khô Gà Lá Chanh

110.000

ĐẶC SẢN GIA PHÚC

Khô Heo Gia Phúc

125.000